Met in het achterhoofd de aanhoudende leegstand van 10 tot 15 procent en een stagnatie op het gebied van nieuwbouw lijkt het er veel op dat investeren in commercieel vastgoed een stuk minder aantrekkelijk is dan in het verleden. Dat geldt echter niet voor de duurzame gebouwen want deze zorgen voor de creatie van waardevermeerdering.

De huidige markt geeft duidelijk aan dat voor verduurzaamde objecten hogere huurprijzen worden geaccepteerd. En objectief gezien is dat een logisch uitgangspunt, aangezien verduurzaamde panden voor huurders interessante kostenbesparingen op kunnen leveren.

Want met de huidige milieutrends zal het vaak altijd draaien om de maximale efficiëntie m.b.t. het energieverbruik en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Deze doelen worden onder meer bereikt door de in het bedrijfsgebouw aanwezige moderne verwarmings- en koelsystemen.

Daarnaast zorgt de isolatie van de bedrijfspanden en eventuele zonnempanelen voor de extra duurzaamheid. Tevens ook milieuvriendelijke materialen zoals duurzaam hout helpen hier een handje bij.

Langetermijnplanning

Om te investeren in duurzaam vastgoed moet je vooral denken in lange termijn. Vanwege de aanhoudende stijging van energieprijzen zullen bedrijfspanden de komende jaren zeker steeds meer in trek komen bij kopers en huurders.

De Nederlandse overheid heeft inmiddels al besloten dat er bij het afsluiten van nieuwe huurcontracten alleen nog maar gekozen wordt voor bedrijfsobjecten die voorzien zijn van het energiezuinige A-, B- of C-label.

Ook institutionele beleggers krijgen meer en meer interesse in de financiering en het beheren van deze duurzame bedrijfsobjecten, met name omdat daardoor hun imago een enorme positieve boost krijgt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is op dit moment ‘in’ te noemen. Ook begrijpen deze grootschalige beleggers heel goed dat je met duurzaam vastgoed uiteindelijk de beste rendementen behaald.